Příští ENTER bude v listopadu 2015

Těšíme se na Vás, zůstaňte nám nakloněni.

Next ENTER is planned for November 2015

Please stay tuned.

Enter 6: Biopolis International art | sci | tech | biennale Praguefacebook

Comments are closed.